Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Monday, July 20, 2009

Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC"


The Tikunei HaZohar based on the vision of Ezekiel teaches: there are four Holy Creatures under the Holy Throne of the Holy One Blessed Be He.
They are Lion, Ox, Eagle and Man. -Tikun 26:5
They represent the four dimension of right (Chessed), left (Gevurah) center (Tiferet) and Man (space/time/souls).
לִפְעָמִים מִתְגַּלֶּה לָהֶם בִּדְמוּת אַרְיֵה, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא, לִפְעָמִים בִּדְמוּת שׁוֹר, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו, וְלִפְעָמִים בִּדְמוּת נֶשֶׁר, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ, וּפְעָמִים בִּדְמוּת אָדָם זָקֵן, כְּמוֹ שֶׁנִּדְמָה לְאֵלּוּ, שֶׁאָמְרוּ זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ, שֶׁהוּא הָיָה מִתְדַּמֶּה לָהֶם בִּדְמוּת זָקֵן, וְנֶאֱמַר בָּהֶם (בּוֹ) וַיֵּנִקֵהוּ דְּבַשׁ מִסֶּלַע וְשֶׁמֶן מֵחַלְמִישׁ צוּר, אֲבָל לְאֵלּוּ שֶׁתְּלוּיִים מִמֶּנּוּ וּמִשְּׁכִינָתוֹ, לֹא מִשְׁתַּנֶּה לְעוֹלָם. ~תיקון כו,ה
_____________________________________________________________________________
In the beginning, when he is born, Man is like a lamb (Taleh/Aries) -- soft and delicate.

As he grows, he becomes powerful like an ox (Shor/Taurus).

Then he becomes like the twins (Teumim/Gemini): He sees himself as complete and perfect.

Then his yetzer hara (negative impulse) starts to grow. At first it is as small as a crab (Sartan/Cancer).

But if left unchecked, it becomes as strong as a lion (Arieh/Leo).

If he sins, his yetzer hara puts on the mask of innocence, appearing as pure as a maiden (Betula/Virgo).

And if he continues to transgress, he is placed on the Scales (Moznaim/Libra), and his fate is weighed in the balance.

If he persists in his rebellion, he is sent down to the depths, placed in a pit like a scorpion (Akrav/Scorpio).

However, if he has a change of heart and returns to G-d, he is rocketed out of the
pit like an arrow from the bow (Keshet/Sagitarius).

Then he is transformed, returned to his former state of innocence, and becomes like a
kid (G'dee/Capricorn) -- purified by the waters of the water-carrier (D'lee/Aquarius).

His life comes full-circle when like a fish
(Dagim/Pisces), he luxuriates and basks in the water of eternity, his soul
reposing in the higher world from which it came.
______________
______________
The concept of: "Think good, it will be good." is authentic and it has reference...
For Job said in the verse: I was not at ease, neither was I quiet, and I did not rest,
yet trouble came. -Iyov 3:25

And HaRav Maavar Yabok wrote: that FEAR and; WORRY [?#%#?doubts?#%#?] will worsen one's fortune,
but JOY and SECURITY will strengthen it.

ADVICE: minimize interest in current events,
news/media for they weaken one's FAITH [Emunah] & SECURITY [Bitahon] in our blessed CREATOR.
לוּלֵי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי אָז אָבַדְתִּי בְעָנְיִי
As written: "Were not Your Torah my occupation, then I would have perished in my affliction." -Psalms 119:92
:כי איוב אמר בפסוק: פחד פחדתי... ואשר יגורתי... וכתב הרב מעבר יבוק
.כי הפחד והדאגה ירעו המזל, אבל השמחה והבטחון יחזקו אותו
עצה: למעט בשמיעת החדשות, כי זה מחליש את האמונה והבטחון בבורא יתברך
______________
______________

(Note: It appears that, although our sages said: 'Ein Mazal le'Yisrael', that only means that a bad Mazal can be changed through good deeds, but not that the prediction of the Mazal should be ignored.
Moreover, a good prediction on the part of the Mazel is unlikely to change.

Hai
in the future Hashem will "Punish" the Zodiac signs
- for all the Havoc they wreaked on all of creation...
Commentary to: Shir Shel Yom R'vii
[in Sidur after Amidah/Ashrei in Shaharit]
______________
אלף, בית, גימל, דלת, הי, ויו, זין, חית, טית, יוד, כף, למד, נון, סמך, עין, פה, צדי, קוף, ריש, שין, תיו. (צדי ולא צדיק)י _____ *א-ה-ה-ו-ר-י-ן-ה* אלף-הי-ריש-נון אלף-למד-פי-הי-יוד ריש-יוד-שין-נון-ויו-נון אלף-למד-פי-למד-מימ-דלת פי-יוד-הי-יוד-יוד-ויו-דלת- ריש-יוד-שין-יוד-ויו-דלת- שין-יוד-נון-נון-ויו-נון-ויו-יוד- ויו-נון-ויו-נון... * וירומם את מזלו *
A Segulah [charm] to increase one's MAZAL [fortune] - and to SUCCEED.
By spelling: 1) the Letters of one's Name... 2) it's Filling... 3) the Filling of the Filling

The Mekubalim wrote in the name of Our teacher, the Ari {R' Yitzhak Luriah Ashkenazi ztz"l}:
That if a person notices that their MAZAL isn't a SUCCESS, he should
MEDITATE on his NAME throughout the DAY [note: not during prayer services].
For EXAMPLE, if one's name is YAAKOV - WRITE DOWN the following:
י 1) י-ע-ק-ב... 2) יוד,עין, קוף,בית...
3) ועוד יכוין: יוד,ויו,דלת - עין,יוד,נון - קוף,ויו,פה - בית,יוד,תיו

And by doing this, that person FILLS their NESHAMAH-SOUL with SUPERNAL LIGHTS from ABOVE...
And the HIDA [R' Hayim Yosef Azulai] adds: that one may also CONTINUE until NO END. But rather
THREE times [spellings] can SUFFICE [from the principal of: "Hazakah" THREE times to CLAIM].
Sources - מקורות
מקורות: אור צדיקים למהר"ם פאפירש שהביאו בשם האריז"ל,
ערבי נחל בראשית, בפסוק נפש חיה הוא שמו אדרת אליהו לך לך. זכירה לחיים פקודי. ויש קצת ראיה מהאלשיך רות ג, יד
____________________________ אלף, בית, גימל, דלת, הי, ויו, זין, חית, טית, יוד, כף, למד, נון, סמך, עין, פה, צדי, קוף, ריש, שין, תיו. (צדי ולא צדיק.) י
סגולה לאדם לרומם את מזלו ולהצליח - אותיות שמו, מילויו, מילוי מילויו
כתבו המקובלים בשם רבינו הארי: שאם האדם רואה שמזלו לא מצליח, יכוין באותיות שמו [לא בתפילה] במשך היום.
והיינו מי ששמו יעקב יכוין: 1) י-ע-ק-ב... 2) יוד,עין, קוף,בית... 3) ועוד יכוין: יוד,ויו,דלת. עין,יוד,נון - קוף,ויו,פה - בית,יוד,תיו.
ועל ידי זה האדם ממלא את נשמתו באורות עליונים מלמעלה - ומוסיף החיד"א: שאפשר להמשיך עוד, עד לאין קץ, ודי בשלש [בתלתא בחזקה]. י
______________
לפרנסה
קריאת אותיות שמך מתוך מזמור קי״ט בתהלים מועילה וטובה לדברים רבים.  מזמור כ"ג-כ"ד לפרנסה טובה, לברך מהלב ובכוונה רבה ברכת 
מזון מתוך סידור או ברכון 


          למנצח בנגינות בצורת המנורה ,
      מומלץ לקראו שבע פעמים אם אפשר 
__________________
כתב רבנו חיים פלאג׳י ז״ל כי בכל פעם שהאדם בא לבקש בקשה שהיא מאת הבורא, יפתח תחילה בדברי הודאה, שבח והלל לבוראו על כל החסדים והנפלאות שעשה עמו כל ימי חייו, ואחר כך יבקש בקשתו. וזו סגולה שבקשתו תיענה.
______________
For parnassah: Psalms 23 and 24 (study commentary on it...)
You can read the letters of your name from tehilim 119..

Birkat hamazon with kavannah from Sephardic sidur or birkon (pamphlet). Make sure to rinse fingers in the sink until the knuckles after bread meal.
Meditate on:
Poteah Et Yadekha, (Peh, alef, Yod) in first paragraph...

 Manna Prayer Rabenu Bahye...

Lamnatzeah binginot in the shape of menorah 7 times... (only in Sephardic siddur).
And, Ashrei Yoshvei Betekha

Before requesting anything, thank Hashem for all the goodness he gave you (Segulah for effective prayer)...

There are some kabalistic names in the cohanim blessing very powerful for miracles/blessing of clothes, house, furniture, health etc

There's also a prayer from the Hida (R, Hayim David Azulay) with kabalistic names...

And finally, make sure there's no theft in any dealings.

:הגאון החיד״א ז״ל שכתב
שמי שמצא מטבע או שטר כסף ישמרנו ולא יבזבזנו , ועל ידי זה יתרבה כספו 
Hida writes: one who finds money should save it, through it his money will expand.
_______________
 Persian:
 "Elaha d'Meir Anena"  is for fetus... Or eye sight... Or lost objects or missing people.

הדלקת נר במשך שבוע לכבוד נשמת רבי מאיר עליו השלום. ולומר. ״אלהא דמאיר ענני״ ולבקש עובר בריא.
שאלה - 110485
לכבוד הרב שלום רב
האם הרב יכול בבקשה לכתוב קצת על רבי מאיר בעל הנס ומה מייחד אותו משאר התנאים ומדוע פונים אף היום שמזכירים את שמו לישועה כל שהיא ולא תנא אחר.תודה רבה ותבורך

תשובה
מגודלי התלמידים של רבי עקיבא עליו השלום, כתב את כל המשניות, אהב את עם ישראל מאוד, לימד תורה בטבריה, היה בעל ניסים ונפלאות.
ציווה לקברו סמוך לים הכנרת כשהוא לבוש בבגדיו וגרביים לכפות רגליו כדי להיות מוכן ומזומן כל רגע לביאת המשיח.
הוא תיקן לומר אם אדם זקוק לישועה, ״אלהא דמאיר ענני״.
______:::______

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צריך לכוון בברכת הרוצה בתשובה שם השם סגול צרה סגול צרה ?

תשובה
כתב רבנו האר"י ז"ל בספר שער רוח הקודש.
"הרוצה בתשובה, ותכוין בה שהיא שם הוי"ה נקודה בסגול כל ארבע אותיותיהם הוי"ה, והנה החסד נקשר עם בינה, ולכן תכוין לקשר ולחבר החסד עם בינה הנקרא ימין ותשובה, ותכוין שיפשוט יד ימינו הנקרא חסד, כדי לקבלו בתשובה הנקראת בינה, הסמוכים יחד".
ועיין פרי עץ חיים [שער העמידה, פרק י"ט] שכתב "ובשם הויה דחתימת הברכה תכוין בצירי כולה, שהיא הבינה. וזהו ברוך אתה יי הרוצה בתשובה, דהיינו בינה הנקראת תשובה".

______________

⚡13⚡

In a Jewish Leap-Year there is an additional 13th month [Adar Bet/Sheni] and 13 equals AHAVAH [love],
and this is HALF of Havayah [G-d's explicit name] = 26...
We 'LOVE' [13] G-d and G-d 'LOVES' [13] us, and together there equals 26.
As written: I loved you, said the Lord... -Malachi 1:2
The opposite goes for the 'other' NATIONS, where the number 13 THIRTEEN is evil,
for it's ABOVE THE ZODIAC. [And if it falls on a Friday!! - they won't even get out of bed out of superstition].
בשנה מעוברת, יש חודש מספר 13 נוסף, שזה עולה = אהבה [13] והוא חצי הוי---ה שם השם = 26...
אנחנו אוהבים את השם [13] והוא אוהב אותנו [13], וביחד יוצא 26
כמו שנאמר: [מלאכי א,ב] אהבתי אתכם אמר השם...
ולהבדיל אצל האומות המספר 13 נחשב להכי גרוע כי הוא מעל המזלות. ואם יחול יום השישי ב-13 לא יצאו מהמטה !!! י
*Maavor Yabok was authored by Ahron Berekhiah ben Mosheh of Modena and published in 1626 in Mantua Italy. Berekhiah was among the students of the kabbalist Moshe Cordovero [Ramak].
______________
______________
______________

The reason why the Tana'im and Amora'im of the Gemara [Shabbat 156a] were concerned about their astrological forecasts was not because they went to consult with astrologers, but because they happened to find out about their forecasts [for they were required to learn even the mundane subjects]. So in order to defy what they heard in such a manner, they would have to rely on a miracle to save them, and one may not rely on a miracle.
As taught: Even the MUNDANE CONVERSATIONS [Sihat Hulin] of the sages warrant ANALYSIS [Limud].
~Suka 21b -&- Avoda Zara 19b
______________
Photo: Mosaic pavement of a 6th century synagogue at Beit Alpha, Israel. Signs of the zodiac surround the central chariot of the Sun (a Greek motif), while the corners depict the 4 "turning points" ("tekufot") of the year, solstices and equinoxes, each named for the month in which it occurs--tekufah of Tishrey, (tekufah of Tevet), tekufah of Ni(san), tekufah of Tamuz[KING SOLOMON] The SEVEN stages which man goes through. In his infancy he is like a king, fondled, kissed, and made much of. At the age of two or three years he is more like a pig rolling in the mud, etc. When about ten years of age he is somewhat like a little kid, jumping about and skipping. About the age of twenty he resembles the wild horse in his lusts and desires. When married he is not unlike the ass in his dullness and cheerlessness and sleepiness. Becoming a parent, he becomes bold like the dog in his anxiety to obtain sustenance for his family. And in his old age,
with his furrows and wrinkles, he is not unlike an ape.
-Midrash, Ecclesiastes 1.
_____________

RAHAV a.k.a. Neptune’s new Hebrew name is Rahav.
Originally a mythical name designating the abyss or the sea… mentioned in Iyov and T’hilim…
the sea-monster, the dragon… Talmud, “Rahav” is the name of the demon, the ruler of the sea (“Sar shel Yam”; B. B. 74b)... alludes to Egypt… some see it as meaning “arrogance,” “noise,” or “tumult” - applied to the roaring of the sea and to the Egyptians. Until recently, the planets Uranus and Neptune didn't have Hebrew names.
They were just known as Uranus and Neptune. Not anymore. In 2009 the Israel’s Academy of the Hebrew Language promoted a contest asking Israelis to select Hebrew names for Uranus and Neptune. The vote was done through the Internet and the result was as folows: the name oron won for Uranus by 2,808 votes against 1,539 over shahak, and the name rahav won for Neptune by 2,907 votes against 1,266 over tarshish.
_____________

Zohar, Ki Tetze


“Rabbi Judah said, ‘the blessed Holy One is called שָׁמַיִם heavens. Since He is called heavens, all the firmaments that are included in this name, when they are joined together are also called שָׁמַיִם heavens, and they are the name of the blessed Holy One. What are these firmaments? There are seven as we learned [see BT Hagigah 12b]: וִילוֹן curtain, רָקִיעַ firmament, שׁחָקִים skies, זְבֻל habitation, מָעוֹן dwelling place, מָכוֹן firm place, and עֲרָבוֹת clouds. In the Aggadah of Rav Hamnuna Saba we learned it thus.’ Rabbi Isaac said, ‘[rather it is] the בָּרַיְיתַי outside writings, of Rav Hamnuna Saba [which] are thus.’ In all these manners are many shades.
Rabbi Shim’on said, ‘We learned in all these בָּרַיְיתַי outside writings, that all these seventy sefirot of the King are compared to seven רָקִיעַים firmaments, and seven planets that run to and fro, and they are called by names. But though they conceal all the [seven] firmaments, as for the seven planets, שַׁבְתַאִי Saturn; צֶדֶק Jupiter; מַאְדִים Mars; חַמָה Sun; נוֹגַה Venus; כּוֹכָב Mercury; לְבָנָה Moon; they relate these to those [seventy sefirot] in order to conceal matters regarding those. It is written: You are wearied in the multitude of your counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators, stand up, and save you from these things that shall come upon you [Isaiah 47:13]. They conceal matters [in these teachings] even though they are not the ways of Torah. But we follow the ways of Torah, as written: And he gave them names, like the names his father had called them [Genesis 26:18]. Namely, we follow the words of the blessed Holy One and walk with Him, as is written, and walk in His ways [Deuteronomy 28:9].
Rabbi Yose said, ‘[Yet] these words are easy to the Companions, and the words are understood, though they are concealed.’ He said to him, ‘And so have we learned like Rabbi Judah said that Rabbi Hiyya said before us. These בָּרַיְיתַי outside writings, taught us that during Solomon’s days the moon stood full [cf. Zohar 1:243b; Pesiqta de-Rav Kahana 5:12; Shemot Rabbah 15:26: When Solomon appeared, the disk of the moon became full (just as the moon does not become full until the fifteenth day of its cycle, so it remained incomplete until the glorious reign of Solomon in the fifteenth generation from Abraham)]. [Therefore] many people understood the words of these בָּרַיְיתַי outside writings [due to the profusion of wisdom during Solomon’s glorious reign, cf. Berit Menuḥa].
Rabbi Shim’on said, ‘I have raised my hands in prayer to the Holy Supernal One that these subjects be uncovered by me in that world the way they were covered in my heart. And we do not go in these ways of the בָּרַיְיתַי outside writings, but apply the ways of Torah.
We learned that Rabbi Judah said, ‘Who is great in wisdom like King David and his son King Solomon in that sefirah known by these בָּרַיְיתַי outside writings [namely Malkhut]? King David called the moon, righteousness because it is his, as is written, Open for me the gates of צֶדֶק righteousness - I would enter them, I would acclaim יָהּ [Psalms 118:19]. King Solomon too called it righteousness. The sun that is called in the בָּרַיְיתַי outside writings, a covenant [Yesod] is called justice. And both are the Throne of Glory of the King, as is written: צֶדֶק righteousness and מִשְׁפָּט justice, are the base of Your throne [Psalms 89:15], because the Righteous and Righteousness [Yesod and Malkhut] are also on the same rung. We learned that the seven sefirot, are nine [countingHokhmah and Binah]. And even in these בָּרַיְיתַי outside writings, the seven firmaments are nine.’
Rabbi Shim’on replied, ‘How long will the Companions read these things! We follow the blessed Holy One and we know the subjects [of the wisdom of Kabbalah]. We have revealed what was not revealed to the ancients. From now on, leave all these things and all the בָּרַיְיתַי outside writings, to those who did not go in and out [namely, those who entered the wisdom of those בָּרַיְיתַי outside writings, but were unable to leave because they failed to understand]. Let their children come and inquire about this wisdom, and when they will, the Companions will say, ‘Woe to the generation from which Rabbi Shim’on bar Yohai has departed.’ Yet come and see: From now on there shall be no generation like this one, and Torah will not be disclosed by the Companions’” (ZoharEqev).
“The King’s daughter [Malkhut] is bound by ropes in the prison of her exile. She is a nest to Samael among the stars and the blessed Holy One swears Though you exalt yourself as the eagle, and though you set your nest among the stars, from there will I bring you down, says YHWH [Obadiah 1:4]. And Shekhinah is נוֹגַה [nogah] Venus: The fire was נוֹגַה [nogahbright [Ezekiel 1:13]. Hence the synagogue is אֵשׁנוֹגַה [eshnogah] ‘bright fire’ [in a foreign tongue].
The fire of מַאְדִים [ma’edim] Mars, derives from אוֹדֶם [odem] redness: A row of אוֹדֶם ruby, topaz, and malachite, the first row [Exodus 28:17]. נוֹגַה Venus, is a white fire, and both are the face of the sun [Tif’eret], and the face of the moon [Malkhut]. Netsah and Hod receive the whiteness from Hesed and the אוֹדֶם redness, from Gevurah; Aaron and David came from there; one received Compassion and the other received Judgment. David came from the left side: and he was ruddy [1 Samuel 16:12]. Aaron is a man of Hesed, and the two true prophets [Netsah and Hod] are from them. The face of Moses used to shine with prophecy from Binah, which is the supernal sun, whence his prophecy came.
In them are, Esau the wicked, [who is the] the servant Edom, and his female מַאְדִים Mars, which is bloodshed in Israel. She caused it to be fulfilled in the Queen, he has made me שֹׁמֵמָה desolate, and דָּוָה faint, all the day [Lamentations 1:13]. הוֹד Hod, turned דָּוָה faint [הוֹד Hod, read backwards is דָּוָה faint], and they [שֹׁמֵמָה desolate, and דָּוָה faint] correspond to Netsah and Hod. Jakhin and Boaz on both of which the house is supported, since a synagogue is named after them אֵשׁנוֹגַה [eshnoga] bright fire, as we said” (Ra’aya Meheimna Ki Tetze).
_____________

1018 plus another 64,340,000,000,000,000 stars


Modern calculations are now approaching the number of Stars in the galaxy given by the Sages.


Let’s do the math:
A thousand times ten thousand: 1,000 x 10,000 = 10,000,000
Each camp has 365 x 10,000,000 stars, which means 3,650,000,000 stars!
How many camps are there in the universe?
30 camps x 30 battalions x 30 divisions x 30 legions x 30 hosts x 12 constellations = 291,600,000 camps. To calculate the total number of stars in the universe, we must multiply this number by the number of stars in each camp: 3,650,000,000.
Therefore, the total number of stars in the universe is:
291,600,000 x 3,650,000,000 = 1,064,340,000,000,000,000 stars.
In 1997, NASA scientists estimated the number to be around 1,000,000,000,000,000,000,000 (1021) stars. In 2003, the Australian National University#3 published its research scientists’ rough estimate of the number of stars in the universe, based upon a non-conclusive sampling (in the University’s own words) conducted on a tiny area of the cosmos. The total number of stars they arrived at was 7 x 1022 stars. Based on their understanding of the Torah, the Sages concluded that the accurate figure is 1018 plus another 64,340,000,000,000,000 stars. As is inferred from the word in the narrative: “I created,” this is the Sages’ estimate of the number of stars from the time of creation.
Even given the most advanced astronomical equipment available to the ancient world, there is no way that human beings could have estimated such a large number of stars, were it not a received tradition from a source that transcends human perception.
“[God said to the People of Israel] I created twelve constellations in the firmament (groupings of stars: Libra, Scorpio, Pisces, etc.), and for each constellation I created thirty hosts (clusters of stars for each of the twelve signs), and for each host I created thirty legions (thirty legions of stars for each of the thirty hosts), and for each legion I created thirty divisions, and for each division I created thirty battalions, and for each battalion I created thirty camps, and to each camp I have attached three hundred and sixty-five thousand tens of thousands of stars, corresponding to the days of the solar year, and all of them I have created only for your sake.” -Brakhot 32b
_________________________


_ x 14 x 60,000...
840,000 km earth length according to Talmud _____ כתוב שאליהו הנביא פורס כנפיים ומדלג ארבע דילוגים לאורך כל כדור הארץ. וא״י
400 פרסה (אך פרסה מרובע), *וישראל כוללת ממצריים ועד סוף הודו מערבה, ועד סוף תימן דרומה, וכן רוסיה צפונה עד דנמרק...). וכל כדור הארץ שווה 6000 פרסה. (כל פרסה שווה 1.684 קילומטר). _______________________________ x 14 x 60,000... 840,000 km earth length

_______________________
אומרים שחכמי יון היו הכי קרובים לחכמי ישראל בכמות הידע העולמי Egyptians used black magic, demons. Moses had the divine wisdom. Holy, much different
אנשי הסנהדרין למדו כישופים כדי לדעת לשפוט בצדק
_________________
We stand for old people everywhere, even a fool)) even if they don't need a chair we make a "nudge" as if we're about to stand up.

______________________

Any real Torah scholar would pick up on a charlatan's inability to read a verse of the Torah without making a grammatical error. There was a time when philosophy was used instead of Sod, secrets of Torah , but that was before the foundational texts were revealed to the public. Since then there are no great Rabbis who deny reincarnation or the basic kabbalistic texts. The Hascala movement had a strong opposition to the mystical tradition as it provides answers to the greatest questions in life. Even science can be found , gravity is called Mati vLa Mati ... Touching and not touching... Zero gravity. Number of stars, radius of earth etc etc... See Rabbi Zamir Cohen book, the coming revolution Hamahapakh vol. 1 & 2

6 comments:

 1. : צפרדע אחת היית, והיו המצרים מכין אותה ומתזת צפרדעים הרבה... מדרש תנחומא
  עפר: דצ"ך ע"י אהרן... אויר: בא"ח משה... עב"מ הקב"ה... חושך? לא ראו איש את אחיו {במגפה} ... בידוד = ה-ו-י-"ה...

  ReplyDelete
 2. הגלגולים של החוטאים מפרשת פנחס ואותם שהתגלגלו בחטא של
  המדינים ושוב בתלמידי רבי עקיבא הם ה-כ״ד אלף שהיו בשכם כשמלו ונהרגו על ידי שמעון ולוי, והם התגלגלו באותם שחטאו בבנות מואב ומתו במגיפה, ושוב באו בתלמידי רבי עקיבא ונפטרו בימי העומר

  ReplyDelete
 3. There are four great "shells" which conceal Godliness from the world, and a fifth that seeks to sever it entirely.

  The FIRST SHELL seeks to conquer all things, and place itself at the pinnacle of Creation. It represents the corruption of Justice and typically seizes power by presenting itself as a savior against a common enemy, and will even turn its subjects against each other should one not present itself. This is the shell of the nation of Babel, associated with Fire, Anger, and Tohu (Chaos).

  The SECOND SHELL seeks to provide immediate gratification and pleasure for all, to turn the world into an eternal revel. It represents the corruption of Kindness and speaks with a silver tongue, promising greater levels of satisfaction, pleasure, and release from suffering. Sometimes it even fulfills its promise, but its subjects are always left directionless and empty. This is the shell of the nation of Persia, associated with Water, Desire, and Bohu (Emptiness).

  The THIRD SHELL seeks spiritual, physical, and intellectual completion. It represents the corruption of Beauty and presents itself to those whose lives are devoid of meaning, promising a perfect, self-enclosed system of understanding that will help people accept their lot in life. It masquerades as one who is enlightened and enlightens others, but it has ceased to seek new answers, paying attention only to information which confirms its worldview; as such, it has ceased to grow. This is the shell of the nation of Greece, associated with Air, Arrogance, and Darkness.

  The FOURTH SHELL seeks to expand and extend itself, to grow without limits and make the entire world a part of itself. It represents the corruption of Completion and is extremely adaptable, changing its face to reflect the culture of those it wishes to absorb. Its convictions and ideals are weak, however, and it lacks focus and unity; it has sacrificed these components in order to better spread its core; as such, it cannot truly unite the world in any meaningful sense. This is the shell of the nation of Rome, associated with Earth, Laziness, and the Deep.

  The FIFTH SHELL has no ultimate goal, as its nature is antithetical to the idea of a goal itself. It exists only to disrupt systems and maintain the illusion that existence is meaningless. The main tools in its arsenal are Hatred and Ridicule, and it uses these to call doubt against its targets. This is the shell of the nation of Amalek, and of the five it is the only one that has no place in an ideal world.

  By: D'Nadel old acquaintance of mine

  ReplyDelete
 4. י-י-צ-ה-ח-ו-ק-ה
  יוד-צדי-חיט-קוף
  יוד-ויו-דלת-צדי-דלת-יוד
  חיט-יוד-טיט-קוף-ויו-פה
  Meditate on this throughout the day, segulah from the Arizal to Strengthen the Mazal ;)

  ReplyDelete
 5. Adar–Pisces
  ��Adar is the twelfth and the last month on the Zodiac which provides it special qualities, since it is the collector of all the zodiac signs and their powers, the positive and the negative.
  �Tribe-Ephraim and Menashe(Joseph’s sons)
  �Ephraim and Menashe symbolize Adar A and Adar B (A Hebrew leap year has two months of Adar, seven times in a cycle of 19 years). it is also reflected in the blessings of Jacob the patriarch to Ephraim and Menashe: “… and let them grow into a multitude in the midst of the earth” (in Hebrew there is a paraphrase of the phrase “grow into a multitude” related to the reproduction of fish = Pisces, which is the zodiac sign of the month).

  �In many cultures the fish are a symbol for protection from evil eye, and as well the Pisces are known for their good luck. Also, in the word Pisces (Dagim דגים) in Hebrew the letters גד (Gimel, Dalet = luck) appear and they symbolize of the blessing located specifically where the eye cannot see. Another aspect of the connection between Pisces and Adar is that the skeleton of the fish is called Idra (אידרה) which in Aramaic means meeting (in Hebrew Asefa אסיפה which also means collecting, gathering, linguistic from collector, as mentioned above).

  �Forces that Control Adar – Pisces
  The Wisdom of Kabbalah teaches us that each of the four seasons is represented by one of the four letters in God’s name, The Tetragrammaton – יהו”ה. The spring is represented by the letter י (Yod) and so on until the winter which is represented by the letter ה (Hei). The Hei – the fourth and last letter in the Tetragrammaton symbolizes our world, the vessel that receives and accumulates the spiritual abundance from the upper worlds.

  �The winter’s zodiac signs, as in any other season, create an alignment of three energetic forces – called in Kabbalah right (Capricorn), left (Aquarius) and central (Pisces) columns (plus, minus and a neutral, respectively).

  �The element of Earth, which symbolizes our material desires, lack and hunger, controls the winter and affects its signs. Regarding Pisces, it is shown in their tendency for feeling emptiness and lack and regarding themselves as victims.

  �Another aspect of this quality is exactly the opposite and they could develop a positive power that leads them to fight for their beliefs.

  ��As mentioned, Pisces is also related to central column, which is influenced by the element of Air. Hence, the Pisces constant search for balance. Furthermore, most people know Pisces as a Water sign which shows great sensitivity. That could be like the other water signs, Cancer and Scorpio, big vulnerability when the sensitivity is directed inwards (selfish) or amazing social, mental, psychological skills when it is directed outside (altruistic).
  �Letters of the Month גק
  �According to Sefer Yetsira: the building blocks of the universe consist of 22 different frequencies, spiritual forces, represented by the 22 Hebrew letters. Each month is ruled by two Hebrew letters. One letter rules the planet that dominates the sign. The other letter rules the astrological sign of the month.


  ReplyDelete
  Replies
  1. �Adar’s planet is Jupiter and is ruled by the letter ג (Gimel). Its astrological sign is Pisces, which is ruled by the letter ק (Kof).
   �The letter Gimel ג created Jupiter that controls Pisces and Sagittarius – the astrological signs of the months of Adar and Kislev, which the holidays celebrated at them symbolize the power of miracles – Purim and Hanukkah.
   �The letter Gimel (ג) also symbolizes abundance, prosperity of all kinds, and good luck and this is also the reason why Pisces (fish) are a symbol for protection from evil eye.
   �According to conventional astrology, the tendency towards fatalism and the great sensitivity of the Pisces are the reason for their lack of ambition. Therefore, one of their major goals of transformation (Tikun) is choosing rolls of leadership and responsibility (Moses was a Pisces).
   �Pisces can use their great sensitivity and modesty to protect them against falling to the trap of egotism and arrogance that most people fall into as they achieve positions of leadership.
   �Due to their sensitivity they can be very supportive coming toh other people’s troubles and pain and therefore can be great leaders. Their sensitivity, which is the outcome of the combination of Jupiter and the Water element, is also the cause for their spiritual aspect, their sixth sense is very much developed, usually and their ability to communicate with spirits.
   �Their sensitivity might be expressed as being introverted and modest. It is very much recommended for the members of this sign to be careful not to over sympathize with other people’s troubles since you can’t help people when you are engulfed with their pain.
   �The abundance of Jupiter is expressed in qualities such as good heartedness, generosity, the will to help people or animals.
   �This letter Kof ק is the only Hebrew letter that exceed from the line downward. This descent symbolizes the world of darkness and spiritual impurity (Kelipa).
   �The Kabbalists explain that we might consider Kof (ק) as a letter of impurity but like the other 21 Hebrew letters it is a letter of sanctity, and the part of the letter going downward indicates of its ability to feed and nourish the worlds of darkness, not by means of identifying with them but by controlling them.
   �This is the power of Kof – the ability to play with the Kelipa and control it. This power also expressed in Pisces but it requires great wisdom or else the Pisces will fall downward and develop addictions such as gambling, alcohol, sex or drugs.
   �The Tikun/substantial spiritual work of the Pisces is overcoming passiveness and the illusive feeling of wholeness – complacency, caused by the letter Gimel of Jupiter.
   �The Pisces should connect to their inner need to help their fellow-man and to use it to leverage themselves from passiveness. However, part of their Tikun is to know to say No for others’ requests, since helping others does not mean fulfilling others desires but nourishing and empowering them with spiritual Light, since we cannot force others into being happy.

   Delete

Powered by Blogger.