Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Monday, December 7, 2009

Advice on how to Stay Away from Disputes

From: Orhot Hayim (by the Rosh) 90.
And ~Rabbi Yitzhak Abohav in Menorat HaMaor
(Sixth Candle, second rule, ch. 1) based on various sources.

Pirkei Avot -5:17. "Any dispute that is for the sake of Heaven is destined to endure;
one that is not for the sake of Heaven is not destined to endure."
Which is a dispute that is for the sake of Heaven?
The dispute(s) between Hillel & Shamai.

Which is a dispute that is not for the sake of Heaven?
The dispute of Korah and all his company.

1. "Never stop seeking friends and people who will love you.
Do not minimize [the danger posed by even] one enemy."
2. "Do not get angry about trivial matters against any person lest you gather enemies for no reason."
3. "Do not refuse the [requests of the] members of your city.
Nullify your will before the will of others."
4. "One should strive to never get angry. Bear embarrassment and don't return it. Forgive one who sins against you. Whoever gets angry—if he's a scholar,
he'll lose his wisdom; if he's a prophet, he'll lose his prophecy; if he was destined for a high office, he'll lose that. Getting angry is like idol worship.
It makes the Shekhinah (Divine Presence) worthless in the person's eyes.
Whoever forgoes on his anger is forgiven for all his sins."
5 "Do not quarrel with anyone without cause, if he did you no harm."
6. "A man of wrath stirs up quarrels, but he who is slow to anger abates strife."
7. "Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones."
(Proverbs 3:30).
8. "A gentle reply turns away wrath, but a distressing word stirs up anger.
Often, the same response can bring either resolution or conflict.
It all depends on the tone of voice.
9. "A passerby who becomes embroiled in a quarrel that is not his is like one who grabs a dog by its ears."
It's bad enough that we have our own arguments; certainly we should not mix into someone else's...
___________

SWEAR WORDS are used by POLITICIANS, SPORTSMEN and even TEACHERS, as if they have become a part of common speech. SOLUTION: In the BATHROOM, there are TWO BRUSHES - a TOILET BRUSH, and A TOOTH BRUSH. WE rarely confuse the two. But WE only have ONE MOUTH. FLUSH OUT PROFANITIES, and keep the air around you FRESH and PURE.
_________________________________________
Yosef Bitton's profile photo
halakhaoftheday@gmail.com
In Hilkhot De'ot (the rules of good behavior), Chapter 1, Maimonides describes his famous theory of the "middle way". According to Maimonides, we all have habits or behaviors, innate or acquired, which sometimes tend to be extreme. And then, Maimonides explains, our challenge is to move towards a middle ground, equidistant from both extremes, a place of balance (derekh haemtsai). In Chapter 2, two exceptions to this rule are described. Two habits in which one should not aspire to be in the center, but in the opposite extreme. One of them is anger (the other one is "pride"). Based on what the rabbis of the Mishna taught in Pirqe Abot, Maimonides explains that anger is "exceptionally bad" and therefore "it is right and proper to completely stay away from anger, taking the opposite end.". Maimonides says that we can "never" be angry, to the point of losing our temper. We must always be in full control of our rage and never react aggressively, furious.

Maimonides recognizes that it is sometimes necessary to "pretend" anger. In his own words: "If a person feels that in order to inspire respect in his children ... [or students] .... or [in the members] community, if he is a community leader ... he should express his outrage to encourage them to return to the right path ... [he could do that];.. but, internally, he should always stay calm. In certain circumstances, one can act like he is angry, but never really be angry. "

There are circumstances that require, for example, that we raise our voice to express our opposition to something wrong, avoid wrongdoing, rebuke our students, etc. According to Maimonides, we could then communicate our discomfort with the strength and passion necessary. On one condition: inside, we must remain calm. We can never loss our minds.

Maimonides' words remind me of what I read about the 2004 Tsunami in the Indian Ocean, which destroyed hundreds of cities and killed more than 230,000 people. The article talked about of a group of divers who were in the sea when the ferocious tsunami unleashed. Despite the great force and fury that was taking place in the sea surface, in the ocean, there was almost no uproar. People who were diving there did not  realized that a tsunami crossed over their heads. Because under the surface, the ocean is always calm.

Anger, if necessary, should only be superficial. Faked. Controlled. In this sense, Maimonides asserts that we have to position ourselves in the extreme. We can not adopt a "middle way" between anger and calm, losing our minds just half the time. Within us, we must maintain our calm and be in control "always". No exceptions.

Maimonides ends: "Therefore, the rabbis have told us to distance ourselves from rage [towards the opposite end], and train ourselves to never react [impulsively], even under circumstances that should arouse our anger This is the right path [concerning anger management]."


______________________ Names Altalena Massacre HY"d מישל ויקטור אסאיד אליעזר וייץ יצחק כהן דניאל לוי דוד מטרני אברהם כהן אהרן כרסנטי איתמר ליפשיץ אברהם סטבסקי דן גליקמן מכירים??? ברור שלא. זה כי יש מי שדואג כבר יותר משבעים שנה לטשטש ולהשכיח. זו הסיבה למשל שאין בכל הארץ איזו סימטה או שביל שמנציחים את שמו של אחד מהם.. אני אעזור לכם. 22 ביוני 1948. יצחק רבין (ההוא מהמורשת) נותן פקודה לפתוח באש על אניית המעפילים "אלטלנה" שעליה מאות אנשי אצ"ל, מול חופי תל אביב והיהודים היקרים האלה שבסך הכל ביקשו לעלות למולדתם מוצאים את מותם. המזל הגדול הוא שעל האנייה נכח מבוגר אחראי,שהרעים בקולו "מלחמת אחים,לעולם לא". מנחם בגין שמו. זאת מורשת. כל היתר קשקשת. החיים על פי שפטל: מנחם בגין; נציב בית''ר בפולין, מפקד האצ''ל, ראש האופוזיציה וראש הממשלה (חלק ד הניסיון הראשון לחסל את מנחם בגין
בדקה 20 הוא מצטט מספרו של רבין פינקס שירות עמוד 568 על פרשת אלטלנה . חשוב מאד להקשיב
[.בגין הציג את היהודים המסורתיים, ולכן רצו הבולשביקים האדומים להרגו ב13 דקות האזנה ביוטיוב לעורך דין שפטל - הגאון] https://youtu.be/jCkJtF3Lz4U Altalena massacre Rabin commanded the Palmakh and opened fire upon Etzel soldiers [many holocaust survivors] killed 16 and bragged about it in his Book "Pinkas Sherut" p. 568 - "we kept shelling the ship especially when we heard Menahem Begin z"l was on board..." -Y"ShmoS"RabinAmenWAmen- [Begin on the other hand commanded not to fire back saying: "Jews don't shoot other Jews..." - "Yehudi Lo Yoreh B'Yehudi..."]
אלה "נביאי השקר" של עם ישראל... ב"ה...~ {"ימין ה' רוממה/עושה חיל...}" ~ ימשיך להנהיג עד ביאת הגואל צדק . תמו ימי התום. ארץ ישראל יפה וגם פורחת ושייכת לכולם. נגמרו ימי מפא"י העליזים עם חלוקת האדמות ומחיקת החובות. שמור לי ואשמור לך. היידה שמאל הזוי ובזוי. [שמרטות אדום=דגל סטאלין ימח שמו וזכרו !!] שבת שלום עם ישראל 🌹🙏
Rabbi Abohab calls “the second level of Teshuba”: changing bad habits. Once installed in the brain, habits are difficult to change. Why? Because we get used to doing something wrong to the point that we no longer realize that it is wrong. When a behavior becomes a habit, it is no longer about changing what we do, but about changing who we are. If you say a bad word or a vulgarity, you must realize your mistake immediately, repent – apologize if the circumstances require it – and make the decision not to make the same mistake again. But when this does not happen, and we ignore the first warning and repeat the same vulgarities over and over again, we “adapt” to this new vocabulary, we tolerate it and in a very short time it becomes our new normal. Part of our routine. Psychologists explain that habits, both good and bad, are formed when our brain learns something new and, through repetition, the brain becomes “comfortable” with it and stops evaluating or judging the new behavior. This happens to us in many areas of our daily life: eating or drinking excessively, smoking, etc. and also in more subliminal issues that affect our spirituality and morality. Many times what we see in the media, movies, shows, etc. contributes to the internalization of bad habits. Following the previous example: If I expose myself to watching movies in which vulgarities are “normal” it will be much more difficult for me to identify the formation of this habit in my personality. And the same thing happens – on a much more serious and dangerous level – when I expose myself to watch in the media permanent examples and models of lack of respect towards parents, infidelity in marriage, disposable relationships, etc. When I watch it, in a way, I accept it. And when I accept it, I am one step closer to doing it …. All of this contributes to the deepening of the problem of bad habits. “Man is a creature of habit,” said the famous English writer Charles Dickens. When an immoral value becomes routine, the conscience no longer awakens by itself, as it does on the first level of Teshuba. It goes numb. And we need an external stimulus to awaken our consciousness and realize that we are doing wrong “even though everyone is doing the same.” The month of Elul is precisely when we dedicate ourselves to this kind of deep “repentance”, that is, reevaluating our daily habits, which have become “normal.” Throughout this month we got up an hour earlier to recite the Selichot and awaken our “sleeping” consciences. This prayer invite us to reflect and re-evaluate our daily actions. Allowing us to observe ourselves “from the balcony” to identify the bad habits that are now part of our personality and we do not realize. Only when we are able to identify and recognize our bad habits are we in a position to fix them... __________ כת של אליעזר ברלנד דברנו תורה בנוה צדק אתמול אצל בחור מעניין . פתאום מספר לי שברלנד נמס ועובר שערים בכלא כדי לטבול. אמרתי לו שבלי השמועות אני משוכנע שהוא משוגע. הוא נפגע מזה אבל סלחנו זה את זה. הוא חושב שהוא נשמת משיח False messiah in neve tzedek, tlv has Swiss gf lots of guests.. Last night neighbor called cops he dealt with them like a top notch lawyer... But later on he attempted to convince me Eliezer Berland is the greatest tzadik in the generation, and he can walk through walls in jail to go dunk in the Mikve... I said besides the accusations of being with married women. I'm convinced he's a Meshuga' after seeing his interaction with a dying cancer patient. He forbade her from eating and she died after a month. His lack of concern proved to me he's a false mashiah. ___________ מאת ר.ק: אנחנו בשיעור בבית ספר לאלוקות לא בבית ספר לאנושות אין שום סיבה לחיות בעונש בכלא של אנשים זו תוצאה כואבת של אי הבנת החומר אי הבנת הרוח שממנה אנחנו מורכבים הרוח- לא מתעסקת באנושות אין לה עניין בחומר כל עוד האנושות תמשיך להאמין בחומר החומר יפרק את האנושות עד ליסוד-ה זו התכונה של האלוקות יסוד עולם זה הבסיס להתפתחות האנושית להתפרק מעצמה ולהיות עצם הדבר עצמו יתברך אין מסלול אחר. אין תואר אחר אין השכלה אלה רק כלים להשגת התורה לקבל מושג באלוקות. זה תומך בדרך מאפשר את הלמידה. בגוף לחיות לא קשור לרמת ההשכלה שלי אלא לרמת התפיסה הרוחנית שלי את משמעות החיים זה נקרא להתפשט מהחומר אנשים מסתובבים פה כגושי בטון חומר כבד אבן על הלב זה הצער שהם חווים זה הנזק שהם מביאים על עצמם ועל אחרים. הרוח מרחפת על פני המים היא משחררת היא נמצאת מעל לחומר זה עולם ומלואו זה לתפוס את המשמעות את הוד והדר החיים את מלאותם אילו ידעו בני אנוש באיזו דרגה של שפלות הם נמצאים הם היו לובשים שק ומתאבלים על עצמם. איך אפשר לבגוד בחיים ולבקש חיים זו טרגדיה אנושית. עד שלא נבין כולנו שאין כאן אני ואין כאן אתה יש כאן אנחנו בגוף אחד זה חומר קשה מאוד לפירוק זה השמדה של בני אנוש זו מערכת שלא פועלת לפי חוקי הטבע האלוקי אין דבר כזה למלא הוראות כשאני לא יודע הוראות של מי אני ממלא תחשבו איזו דרך יש לנו לעשות כדי לצאת מהמוות.. אנשים משרתים פה של מלאך המוות והם קוראים לזה- הוראות. הקבה לא משרת הוא מלך. כשמדברים על משיח צריך להבין שהוא הבין רק דבר אחד מי הוא. זה לא בשמיים זה לדעת בשביל מה נבראת אם מישהו מאמין שהוא נברא לציית לחוק הוא לא נברא. הוא נשלט על ידי אנשים משיח אף אחד לא שולט בו זו הנהגה אלוקית. מכיוון שרוב בני אנוש עלי אדמות נשלטים קשה להם מאוד לתפוס מה זה משיח משיח זה לא משהו שאפשר לתפוס אם אתה לא בעצמך משיח. פשוט פשוט. לא מסובך. מה שמסובך זה שאין לנו רצון להפסיק לשלוט ולהיות נשלטים לכן- אין לנו מושג מה זה תורת משה. אנחנו לא מוכנים להפסיק להיות עבדים של תורה תורה שלא יודעת את עצמה אין לה קיום. תחשבו על זה זה פסל עובד פסלים אלוקות זה הבסיס של העולם של האדם אם לא כך זו מכונה מכונה לא יכולה להבין מה זה אלוהים אדם כן זה מחויב המציאות ____________ 777-6-6-5-5-333-22-111 [10/31, 6:57 PM] Persian: SecretSocietiesLuv=666 Gematria=YosefHatzadiq, 333WitnessesWereUseAgainstBibiPMofIsraelAgainstBibiPMofIsraAgainstBibiPMofIsraelAgainstBibiPMofIsraAgainstBibiPMofIsraelAgainstBibiPMofIsraAgainstBibiPMofIsraelAgainstBibiPMofIsrael... Every number has a positive and negative value, repetative numbers have a slightly more hostile nature to them and they usually involve Jealousy and anger... In Egypt Joseph prevented a famine and was considered the greatest advisor and provider for all people's in his generation. Today secret societies worship the reproductive organ (see Disney occult symbolism). In Kabbalistic tradition Joseph corresponds to the reproductive organ.

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.